Promo icon

100% záruka spokojenosti

Promo icon

Expresní doručení do 2-4 dnů

Promo icon

Doprava zdarma při objednávce nad 1100 Kč

Promo icon

14 denní právo na vrácení

Promo icon

Ověřená kvalita

Promo icon

100% záruka spokojenosti

Promo icon

Expresní doručení do 2-4 dnů

Promo icon

Doprava zdarma při objednávce nad 1100 Kč

Promo icon

14 denní právo na vrácení

Promo icon

Ověřená kvalita

Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecné informace

Jako správce se zavazuje chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu. Shromažďované osobní údaje budou správcem použity výhradně pro poskytování služeb, které nabízí. Správce respektuje důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu a proto přijme veškerá nezbytná opatření na jejich ochranu před jakýmkoli porušením a zneužitím. Osobní údaje uživatelů jsou jednou z oblastí, kterým správce věnuje osobní péči a pozornost, protože si je vědom citlivé povahy této oblasti. 

2. Použití osobních údajů

Pro účely poskytování služeb, které poskytuje, správce shromažďuje, vede, zpracovává a uchovává tyto uživatelské údaje: 

 • jméno a příjmení; 
 • dodací adresy; 
 • společnost nebo titul právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou); 
 • daňové číslo právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou); 
 • e-mailová adresa (uživatelské jméno); 
 • heslo v zašifrované podobě;
 • kontaktní telefonní číslo; 
 • zeměbydliště; 
 • další informace dobrovolně vložené uživatelem do formulářů v internetovém obchodě; 
 • další údaje dobrovolně přidané uživatelem do svém profilu.

Provozovatel neshromažďuje ani nezpracovává vaše osobní údaje, pokud to nedovolíte nebo s tím nesouhlasíte např. při objednávání produktů nebo služeb, při přihlášení k odběru e-magazínu, účasti v výherní hře atd., nebo pokud existuje právní základ pro shromažďování osobních údajů nebo má poskytovatel oprávněný zájem na zpracování. 

Správce neodpovídá za správnost, úplnost a aktuální údaje zadané uživateli. 

Registrací a nebo zadáním objednávky na webových stránkách výslovně souhlasíte s tím, že poskytovatel může získané osobní údaje poskytnout (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a jakékoli další informace poskytnuté poskytovateli za účelem plnění smlouvy – objednávka je dobrovolně poskytnuta kupujícím), s výjimkou pro účely sjednání uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy – objednávka (jak je uvedeno v odstavci 10). článek 11. platného zákona o ochraně osobních údajů) se používá také pro účely přímého marketingu prostřednictvím všech reklamních kanálů používaných poskytovatelem (telefon a SMS oznámení, tištěná média, neadresné a adresované přímé e-maily, e-maily atd.) a pro účely statistické analýzy a analýzy trhu související s přímým marketingem, profilování a segmentace marketingu. Tímto způsobem zajistíme, abyste byli vždy řádně informováni o našich aktuálních nabídkách a zároveň budete informováni pouze o nabídkách produktů, které nejlépe vyhovují vašim přáním. 

Jako kupující musíte také výslovně udělit svůj souhlas s prováděním přímého marketingu e-mailem poskytovateli při registraci a nebo zadávání objednávky na webových stránkách s označením „Souhlasím s tím, že společnost Nutrisslim d.o.o. používá zadané kontaktní údaje za účelem informování o speciálních nabídkách, aktualizacích a propagačních poukazech“. V opačném případě nebude přímý marketing e-mailem poskytnut kupujícímu a nebude předem řádně informován o online kampaních poskytovatele. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (poskytnutých online nebo jiným prodejním kanálem) můžete bezplatně odvolat e-mailem na: [email protected] a to buď pro jednotlivé reklamní kanály (např. pro přenos nabídek prostřednictvím SMS zpráv) nebo pro všechny reklamní kanály. 

Současně můžete upravit odvolání souhlasu k provedení přímého marketingu e-mailem: 

 • zasláním zpětné vazby e-mail – v reakci na konkrétní e-mail přijatý poskytovatelem při každém přímém marketingu a nebo; 
 • kliknutím na odkaz „Odhlašeni“ v dolní části propagačních e-mailových zpráv. 

O možnosti odvolat svůj souhlas s přímým marketingem budete informováni e-mailem. 

Poskytovatel vyhoví Vaší žádosti o zrušení a bude důsledně zajišťovat odvolání souhlasu za účelem přímého marketingu prostřednictvím místních nebo všech reklamních kanálů během dalších pěti dnů a bude vás informovat do dalších pěti dnů. Nenastanou žádné náklady. Poskytovatel vám také poskytuje všechna další práva v souladu s platnými právními předpisy uvedenými níže. 

Poskytovatel jako správce bude zpracovávat a chránit všechny osobní údaje získané v souladu s platnými právními předpisy: 

 • Zákon o ochraně osobních údajů (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 94/07)  a
 • zákon o elektronických komunikacích (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 a 81/15), 

a v souladu s jakýmikoli vnitřními akty přijatými na základě příslušných právních předpisů. 

3. Soubory cookie a IP adresy 

Na začátku každého internetového obchodu operátor přiřadí každému uživateli soubor cookie k identifikaci, sledování nákupního košíku a zajištění sledovatelnosti (tzv. provozovatel může při příští návštěvě internetového obchodu nebo hodnocení položek také ukládat určité trvalé soubory cookie do osobního počítače uživatele, jako je identifikační číslo uživatele v šifrovaném formátu rozpoznávání, a to prostřednictvím toho, prostřednictvím které uživatel ví, které položky již vyhodnotil a nepřímo soubory cookie externích služeb Google Analytics, které slouží k analýze návštěv webových stránek. Správce může tyto údaje použít v anonymizované podobě pro účely statistické analýzy. Pro účely zajištění online bezpečnosti provozovatel také shromažďuje IP adresy, ze kterých uživatelé přistupují do internetového obchodu. 

 

4. Prohlášení o ochraně osobních údajů a soukromí uživatelů 

Správce je v souladu s pravidly ochrany osobních údajů povinen chránit osobní údaje uživatelů svého internetového obchodu. Za žádných okolností správce bez výslovného souhlasu uživatele neposkytne osobní nebo jiné uživatelské údaje třetí straně nebo nedovolí třetí straně nahlížet do osobních nebo jiných uživatelských údajů, pokud o to orgány veřejné moci nepožádá, pokud je taková povinnost stanovena zákonem nebo v dobré víře, že je takové jednání nezbytné pro řízení před soudy nebo jinými veřejnými orgány a pro ochranu a výkon oprávněných zájmů správce. 

Veškeré osobní a jiné informace poskytnuté uživatelem při registraci v internetovém obchodě, stejně jako při objednávání nákupu produktů, včetně obsahu objednávek, budou chráněny v souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Správce nebude tyto údaje používat k účelu, který by jakýmkoli způsobem poškodil uživatele nebo jinou zúčastněnou osobu. Správce použije uživatelská data pro proces dispečinku a oznamování objednaných produktů a pro zasílání propagačních e-mailových a SMS zpráv pro [email protected] v internetovém obchodě. Všichni uživatelé mohou odpoutát ze všech propagačních zpráv.  Správce může údaje použít v anonymní podobě pro účely statistické analýzy. Důvěrnost osobních a jiných údajů uživatelů nebude v žádné formě porušována. 

Provozovatel bude uchovávat osobní údaje uživatelů v databázi osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje shromažďovány a uchovávány. 

Provozovatel poskytne pouze potřebné údaje doručovatelské službě (PPL), pro dodání zakoupených produktů. 

5. Provádění zásad ochrany osobních údajů 

Provozovatel má v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ochranu osobních údajů upravenou Pravidly pro ochranu osobních údajů. 

Všechny osoby zaměstnané správcem, které mají přístup k osobním a jiným údajům uživatelů, podléhají povinnosti chránit osobní a jiné údaje a jsou povinny dodržovat tato ustanovení o ochraně důvěrnosti osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu. Povinnost chránit osobní a jiné údaje je neomezená a to i po ukončení vztahu se Správcem. 

Registrovaní uživatelé mohou kdykoli přestat používat internetový obchod a mohou svou registraci zrušit. Učiní tak oznámením vedení prostřednictvím písemného prohlášení o odstoupení od registrace. Před prohlášením o odstoupení od registrace je uživatel povinen uhradit provozovateli veškeré nesplacené závazky vyplývající z nákupů uskutečněných v internetovém obchodě. Provozovatel bude také chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu podle těchto zásad ochrany osobních údajů v případě zrušení registrace. 

 

6. Právo na informace 

Máte právo na informace o vašich osobních údajích, které máme k dispozici, jakož i právo tyto údaje vymazat. Máte-li dotazy týkající se mazání, zpracování nebo používání vašich údajů, kontaktujte nás prosím na: [email protected] nebo nám pošlete žádost poštou. 

Oznámení o stavu objednávky: vyhrazujeme si právo vás informovat prostřednictvím textové zprávy na Vámi zadané telefoní číslo , tehdy když je vaše objednávka odeslána a pokud objednávka nebyla vyzvednuta po dobu 3 až 5 dnů. Pokud objednávka nebyly vyzvednuta déle než 5 dní, vyhrazujeme si právo zavolat na zadané telefonní číslo jako připomenutí o vyzvednutí zboží. 

Oznámení: Po přihlášení k oznámení bude vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa s Vaším svolením použity k reklamním účelům, do té doby než se z oznámení neodhlásíte . K odběru oznámení byste se měli přihlásit pouze v případě, že je při objednávce zaškrtnuto zvláštní políčko. 

V případě zadání e-mailové adresy na Facebooku nebo ve formuláři na první stránce www.naturesfinest.cz, prostřednictvím, které získáte slevové kupóny k objednávce, uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem informování o zvláštních výhodách a propagačních akcích internetového obchodu www.naturesfinest.cz. Z odběru databáze příjemců oznámení se můžete kdykoli odhlásit [email protected] nebo kliknutím na odkaz „Odhlásit se“ v dolní části propagačních e-mailových zpráv. 

Chcete-li se odhlásit z příležitostných propagačních SMS zpráv na přijaté SMS, můžete se kdykoli odhlásit z odběru textu NUTRISSLIM STOP na 031480333 a vaše telefonní číslo odstraníme z databáze příjemců zpráv. 

Právo požádat společnost Nutrisslim d.o.o. jako správce osobních údajů pro účely: 

 • Přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 
 • Účely zpracování, 
 • Typy osobních údajů uživatelů nebo kategorií uživatelů, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména uživatelé ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, 
 • Předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů, pokud to není možné, lhůta která ma být použita 
 • Automatizovaného rozhodování, včetně profilování. 
 • Důvody pro to, jakož i význam a předvídatelné důsledky takového zpracování pro jednotlivce. 
 • Jedna (bezplatná) kopie osobních údajů ve formátu, který určím sám (je-li žádost podána elektronickými komunikačními prostředky a nepožaduji jinak, bude kopie poskytnuta v elektronické podobě). Za dodatečné kopie, které požaduji, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k nákladům. 
 • Změna nepřesných osobních údajů. 
 • Omezení zpracování, pokud: 
 • Přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožní ověřit správnost osobních údajů,
 • Zpracování je nezákonné a mám námitky proti vymazaniosobních údajů a místo toho vyžadují omezení jejich používání. 
 • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuji je k vymáhání, stíhání nebo obhajobě právních nároků.
 • Vymazání všech osobních údajů (právo zániku), pokud jsou splněny podmínky stanovené v zákonu  o ochraně osobních údajů  a zejména pokud tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolávám. 
 • Tisk osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě s právem předat tyto údaje jinému správci, aniž by jim to bránil původní správce. 
 • Ukončení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. 
 • Nepodléhám rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky ve vztahu ke mně, pokud jsou splněny podmínky stanovené v zákonu  o ochraně osobních údajů. 
 • Právo podat stížnost vůči správci , pokud se domnívám, že zpracování mých osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Postup pro výkon práv 

Jsem si vědom/a toho, že všechny výše uvedenými požadavky týkající se výkonu práv osobních údajů, budou poslány písemně příslušné osobě a to na e-mailovou adresou [email protected].

Jsem si vědom/a toho, že pro účely spolehlivé identifikace si ode mne správce může vyžádat další informace v případě výkonu práv osobních údajů a může odmítnout přijmout opatření pouze tehdy, pokud prokáže, že mě nemůže spolehlivě identifikovat. 

Jsem si vědom/a, že správce musí odpovědět na mou žádost, kterou uplatním svá práva ve vztahu k výše uvedeným osobním údajům a to bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

 

7. Slevy, propagační kódy, kolo štěstí

Slevy se mezi sebou nesčítají! Pokud jsou produkty na webových stránkách již v akci nebo již podléhají jakékoli slevě, další slevy se na ně nevztahují.

8. Dodatečné informace 

Máte-li dotazy, problémy nebo připomínky k přístup ochrany osobních údajů, můžete nám dát vědět e-mailem: [email protected]

 

Delivery
Už jenom 1100Kč do DOPRAVY ZDARMA
Produkty v košíku

V košíku nejsou žádné produkty.

Speciální nabídka pouze tady!

Přidejte k objednávce a ušetřete!

-30%
Babe’s Magnézium

Lahodný nápoj s citrátem hořečnatým pro optimální absorpci

325  228 
-20%
Bye Bye Cellulite

Účinný peeling pro krásné nohy bez celulitidy

599  479